ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DAS MULLERES 2020 - Centro de Iniciativas Profesionales

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DAS MULLERES 2020

CURSOS INCLUÍDOS NO PROGRAMA «ACTIVIDADES DA PROMOCIÓN DAS MULLERES 2020»:

Este programa conta cun total de cinco cursos dentro do programa «Actividades da promoción das mulleres 2020». A formación é totalmente gratuita e diríxese ao público en xeral. Realizado xunto a colaboración da Consellería de Igualdade – Concello de Vigo.

1.- CURSO FORMACION INICIAL EN IGUALDADE DE OPORTUNIDADES (15 HORAS)

Do 5 oa 8 de Outubro de 16:30 a 20:30

 • Conceptos básicos en torno a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.
 • Accións para promover a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes dende os organismos internacionais.
 • Políticas para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes no noso país.
 • Análise da situación socioeconómica das mulleres no noso país.
 • Comunicación: introducción a comunicación no sexista.
 • Violencia de xénero.

2.- OBRADOIRO PARA O TRATAMENTO AXEITADO E NON DISCRIMINACIÓN EN VIOLENCIA CONTRA MULLERES. ( 8 HORAS)

7 e 8 de outubro de 10:00 a 14:00 horas

 • Recoñecemento de situación de violencia, protocolos de actuación, asesoramento.

3.- OBRADOIRO DE FORMACIÓN INICIAL DE ENFOQUE INTEGRADO DE XÉNERO. (8 HORAS)

14 e 15 de outubro de 16:30 a 20:30

 • Definición e evolución do concepto de xénero e igualdade de oportunidades.
 • Lexislación en materia de igualdade de oportunidades.
 • Enfoque integrado e metodoloxías

4.- OBRADOIRO PARA LA INCORPORACION DE MEDIDAS DE PRESPECTIVA DE GENERO EN LA EMPRESAS . ( 8 HORAS)

14 e 15 de outubro de 10:00 a 14:00 horas

 • Estructuras actuáis de desigualdade, exemplos prácticos, descripción dos estados actuáis das empresas, conciliación vida familiar, profesional e privada. Composión de equipo e asignación de tarefas.

5.- ACTIVIDADE FORMATIVA DE APOIO E ASESORAMENTO TECNICO PARA A DETECCIÓN E ACTUACIÓN ANTE CASOS DE ACOSO SEXUAL E ACOSO POR RAZON DE XÉNERO. (15 HORAS)

Do 19 ao 22 de outubro de 16:30 a 20:30 horas

Mais información e inscricións:

Fundación CiP

Enderezo: Rúa Brasil 48, Vigo

Email: fundacioncip@campuscip.com

Teléfono: 986 48 58 65

Whatsapp: 630 64 41 64

Deja un comentario

×