CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE «ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS» 100% SUBVENCIONADO - Centro de Iniciativas Profesionales

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE «ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS» 100% SUBVENCIONADO

(COML0309) ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉN

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE  DE NIVEL 3 – ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS, MODALIDADE PRESENCIAL
100% SUBVENCIONADO-CONCELLO DE VIGO

REQUISITOS PARA PODEN ACCEDER:

 • Estar inscrit@ na oficina de emprego.
 • Ter unha titulación mínima de Bacharelato, ciclo medio ou equivalente.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

CiP (Centro de Iniciativas Profesionales)Rúa Brasil, nº 48, 36204, VIGO.
Teléfono 986 47 22 11.
proyectos@cip-formacion.com

Horario do curso: 16:45-21:15 horas de luns a vernes. 5 horas o día.

INFORMACIÓN DO CERTIFICADO

COMPETENCIA XERAL: Organizar e controlar as operacións e fluxos de mercadorías do almacén, de acordo cos procedementos establecidos e normativa vixente, e asegurando a calidade e optimización da rede de almacéns e/ou cadena loxística.

CONTIDO DO CURSO DE ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS

Unidades de Competencia

UC1014_3 Organizar o almacén de acordo os criterios e niveis de actividade previstos na loxística de almacens.

UC1015_2 Xestionar e coordinar as operacions do almacén.

UC1005_3 Colaborar na optimización da cadea loxística cos criterios establecidos pola organización.

Ocupacións ou postos de traballo relacionados

 • Técnico de Xestión de stoks e almacén.
 • Empleado administrativo dos servizos de almacenamento e recepción.
 • Almaceneiros de empresas de transporte.
 • Xefe de almacén.
 • Técnico en loxística de almacéns.
 • Xestor de almacén.
 • Responsable de xestor de mercadorías.
 • Responsable de expedición de mercadorías.

PROGRAMA DO CURSO:

 • MF1014_3Organización de almacéns (140 horas).
  • UF0926: Deseño e organización de almacén (80 horas).
  • UF0927: Xestión de equipos de traballo de almacén (30 horas).
  • UF0928: Seguridade e prevención de riscos no almacén. (30 horas).
 • MF1015_2: Xestión das operacions de almacenaxe (110 horas).
  • UF0929: Xestión de pedidos e stoks (80 horas).
  • UF0928: Seguridade e prevención de riscos no almacén (30 horas).
 • MF1005_3Optimización da cadea loxística (90 horas).
 • MP0193: Módulo de prácticas profesionais non laborais (80 horas).

DURACIÓN HORAS TOTAIS DO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE 390 HORAS.

Axudas para participantes:

 • Axudas de transporte:
  • Axudas en transporte público. Ata 33€/mes (1,5€/día).
  • Transporte en vehículo propio. A 0,19€/km.
 • Axudas á conciliación:
  • Fillos/as menores e persoas acollidas menores de 12 anos ou familiares dependentes ata o segundo grao. Ata 300€/mes (13,44€/día).
  • Axudas para mulleres vítimas de violencia de xénero. Ata 220€/mes (10€/día).
 • Bolsas de asistencia:
  • Itinerario personalizado de inserción (IPI). Ata 200€/mes (9€/día).
  • Discapacidade dende o 33%. Ata 200€/mes (9€/día).

Deja un comentario

×