CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE «SISTEMAS DE XESTIÓN DE INFORMACIÓN» 100% SUBVENCIONADO. - Centro de Iniciativas Profesionales

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE «SISTEMAS DE XESTIÓN DE INFORMACIÓN» 100% SUBVENCIONADO.

(IFCD0211) SISTEMAS DE XESTIÓN DE INFORMACIÓN – NIVEL 3

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE  DE NIVEL 3, MODALIDADE PRESENCIAL
100% SUBVENCIONADO-CONCELLO DE SANXENXO.

Horario: 9:00 a 14:00 horas, de luns a venres. 5 horas diarias.

REQUISITOS PARA PODEN ACCEDER:

 • Estar inscrit@ na oficina de emprego.
 • Ter unha titulación mínima de Bacharelato ou equivalente.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Rúa Constitución 10, SANXENXO.
Ref.: autoescuela GPS.
Teléfono 986 47 22 11.
proyectos@cip-formacion.com

INFORMACIÓN DO CERTIFICADO

COMPETENCIA XERAL: Implementar e administrar sistemas de xestión de información nunha organización, según un deseño especificado, situados en plataformas e soportes informáticos heteroxéneos que garanticen o seu rexistro, clasificación, distribución e trazabilidade.

CONTIDO DO CURSO DE SISTEMAS DE XESTIÓN DA INFORMACIÓN

Unidades de Competencia

UC0966_3 Consultar e extraer información de distintas plataformas de almacenamento de datos.

UC0967_2 Crear e xestionar repositorios de cotidos.

UC0968_3 Administrar o sistema de xestión de información.

Ocupacións ou postos de traballo relacionados

 • Xestor de contidos.
 • Xestor de portales web.
 • Administrador de sistemas de contidos.
 • Integrador de sitemas de información.

PROGRAMA DO CURSO DE SISTEMAS DE XESTIÓN DA INFORMACIÓN :

 • MF0966_3Consulta y manipulación de información contenida en xestores de datos (210 horas).
  • UF2213: Modelos de datos e visión conceptual de una base de datos (60 horas).
  • UF2214: Implementación  e uso duha BD (80 horas).
  • UF2215: Ferramentas dos sistemas xestores de BD. Pasarelas e medios de conexión. (70 horas).
 • MF0967_3: Creación e xestión de repositorios de contidos (200 horas).
  • UF2216: Repositorios de contidos (70 horas).
  • UF2217: Lenguaxe XML (80 horas).
  • UF2218: Desarrollo dun CMS (50 horas).
 • MF0968_3Administración de sistemas de xestión de información (100 horas).
  • UF1643: Xestión e control dos sistemas de información (70 horas).
  • UF1644: Canales de distribución e publicación utilizados nos sistemas xestores de información (30 horas).
 • MP0459: Módulo de prácticas profesionais non laborais (80 horas).

DURACIÓN HORAS TOTAIS DO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE 590 HORAS.

 

Deja un comentario

×