CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE «ORGANIZACIÓN DO TRANSPORTE E A DISTRIBUCIÓN» - Centro de Iniciativas Profesionales

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE «ORGANIZACIÓN DO TRANSPORTE E A DISTRIBUCIÓN»

(COML0209) ORGANIZACIÓN DO TRANSPORTE E A DISTRIBUCIÓN

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE  DE NIVEL 3 – ORGANIZACIÓN DO TRANSPORTE E A DISTRIBUCIÓN, MODALIDADE TELEPRESENCIAL
100% SUBVENCIONADO

REQUISITOS PARA PODEN ACCEDER:
 • Estar inscrit@ na oficina de emprego.
 • Ter unha titulación mínima de Bacharelato, ciclo medio ou equivalente.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Grupo CiP (Centro de Iniciativas Profesionales)Rúa Brasil, nº 48, 36204, VIGO.
Teléfono 986 47 22 11 ó Whatsapp 695 51 55 11.
cip@cip-formacion.com

Horario do curso: 09:00-14:00 horas de luns a vernes. 5 horas o día.

INFORMACIÓN DO CERTIFICADO

COMPETENCIA XERAL: Con este curso obtendrás as competencias necesarias para organizar e controlar as operacións de transporte de mercancías.

Así como, optimizar o proceso loxístico de acordo cas especificacións establecidas, plazo e coste, garantizando a integridade e o seguimento das mercancías durante o proceso. Ademais de cumplir a normativa vixente de transporte e utilizando, en caso necesario, a lingua inglesa.

CONTIDO DO CURSO DE ORGANIZACIÓN DO TRANSPORTE E A DISTRIBUCIÓN

Unidades de Competencia

UC1012_3 Organizar, xestionar e controlar a distribución capilar de mercadorías.

UC2185_3 Asistir na definición e seguimento das políticas e plans de marketing.

UC1013_3 Organizar, xestionar e controlar as operacións de transporte de larga distancia.

UC1005_3 Colaborar na optimización da cadena loxística cos criterios establecidos pola organización.

UC1006_2 Comunicarse en inglés cun nivel de usuario independente nas relacións e actividades de loxística e transporte internacional.

Ocupacións ou postos de traballo relacionados

 • Xefes/as de tráfico en empresas do transporte, en xeral.
 • Xefes/as de tráfico en actividades de transporte combinado terrestr/marítimo/aéreo.
 • Axentes de transporte, en xeral.
 • Axentes de planificación do transporte.
 • Empregados/as administrativos/as dos servizos de transporte en xeral.
 • Técnicos en loxística do transporte.

PROGRAMA DO CURSO:

 • MF1012_3: Distribución capilar. (70 horas)
 • MF1013_3: Transporte de larga distancia. (90 horas)
 • MF1005_3: (Transversal) Optimización de la cadena logística. (90 horas)
 • MF1006_2: (Transversal) Inglés profesional para logística y transporte internacional. (90 horas)
 • MP0192 Módulo de prácticas profesionales no laborales de organización del transporte y la distribución (80 horas)

DURACIÓN HORAS TOTAIS DO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE 438 HORAS.

1 comentario en «CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE «ORGANIZACIÓN DO TRANSPORTE E A DISTRIBUCIÓN»»

Deja un comentario

×